Navigácia

NN (L) Global Real Estate-P Cap EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Global Real Estate-P Cap EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0250172185

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

412.8500 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
1,11 % 8,82 % 19,98 % 4,13 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF