Navigácia

FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond prevažne investuje do štátnych dlhových cenných papierov krajín s rozvíjajúcou saekonomikou denominovaných v amerických dolároch. Správca si udržuje istú mieruflexibility pre investovanie do neindexových (out-of-index) stratégií vrátane, ale nievýhradne, miestnych mien a podnikových dlhopisov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou,ako prostriedok zvýšenia výkonnosti. Dodržiavanie investicných cielov však aj nadalejzostáva prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným príjmominvesticnej skupiny Fidelity. Tím zaoberajúci sa dlhopismi krajín s rozvíjajúcou saekonomikou využíva rôzne vlastné kvantitatívne spôsoby na získavanie špecifickýchinformácií o krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou. Tieto informácie využívajú krajinypodla ich potenciálnej investicnej prítažlivosti. Tím spravujúci portfólio má za úlohuvykonávat aj kvalitatívny štátny prieskum, ktorý zvyšuje kvalitu a pomáha formulovatinvesticné rozhodnutia pracovného tímu.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

3 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0238205289

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

24.3800 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-1,77 % 5,27 % 15,05 % 2,56 % 6,86 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF