Navigácia

FF - Global Property Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Základnou filozofiou Dirka Philippu je investovať do majetkových cenných papierov s atraktívnym ocenením. Vyhľadáva anomálie ocenenia vzhľadom na históriu, kolegov alebo v porovnaní s inými regiónmi; tieto majetkové cenné papiere často prešli obdobím nedostatočného výkonu s pripisovanou nízkou hodnotou ich potenciálu zotavenia a preto existuje silný relatívny potenciál rastu hodnoty. Dirk okrem toho vyhľadáva kvalitu za rozumnú cenu. Tieto spoločnosti dosahujú vynikajúci rast v dôsledku dobrých rozhodnutí o rozložení kapitálu, ich manažment má požadované schopnosti na generovanie vysokých výnosov pre akcionárov a spoločnosť dokáže vykazovať rast dlhšie v porovnaní s odhadmi trhu.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Global Property Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0237698757

Posledná jednotková cena (k 12.11.2019)

18.8200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-1,62 % 5,91 % 15,89 % 7,93 % 6,95 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF