Navigácia

FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0231793349

Posledná jednotková cena (k 17.8.2019)

25.9200 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-7,00 % 2,90 % 11,77 % 5,25 % -0,85 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF