Navigácia

FTIF-Franklin India Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého kapitálového zhodnotenia prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov spoločností, ktoré sú registrované alebo vykonávajú väčšiu časť svojej činnosti v Indii. Môžu sa pohybovať v celej šírke trhových kapitalizácií.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin India Fund-A(acc)EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0231205187

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

40.0200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,47 % -1,77 % 18,75 % 1,41 % 6,93 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF