PARVEST EQUITY USA MID CAP

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY USA MID CAP Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

812,79 mil. USD

ISIN

LU0154245756

Posledná jednotková cena (k 18.1.2017)

232.63 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,83 % 18,67 % 44,85 % 5,44 % 12,39 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF