PARVEST EQUITY USA MID CAP

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY USA MID CAP Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0154245756

Posledná jednotková cena (k 1.2.2018)

265.4700 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
5,13 % 11,15 % 13,26 % 9,41 % 11,60 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU