PARVEST EQUITY USA MID CAP

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY USA MID CAP Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

729,97 mil. USD

ISIN

LU0154245756

Posledná jednotková cena (k 24.7.2017)

241.0400 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
2,89 % 2,85 % 22,65 % 4,22 % 14,61 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID