PARVEST EQUITY USA MID CAP

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY USA MID CAP Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

895,13 mil. USD

ISIN

LU0154245756

Posledná jednotková cena (k 10.3.2017)

237.37 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,13 % 21,88 % 29,33 % 5,39 % 11,84 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF