Navigácia

FTIF-Franklin U.S. Equity Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Cieľom fondu je zhodnocovanie kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do amerických majetkových alebo konvertibilných cenných papierov ako aj do finančných aktív ADR (American Depository Receipt) a ADS (American Depository Share) kótovaných na hlavných burzách v Spojených štátoch.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin U.S. Equity Fund-A(acc)EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0139291818

Posledná jednotková cena (k 28.3.2020)

25.8600 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-8,62 % -5,41 % 0,66 % 3,67 % 2,51 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF