Navigácia

Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund - EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Tento Podfond sa snaží o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov emitentov, ktorí sú zaregistrovaní, majú hlavné sídlo, alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v USA. Tento Podfond využíva metódy vyvíjané Investičnými manažérmi od roku 1928 a investuje do diverzifikovaného portfólia starostlivo vyberaných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré sa nesnažia za každú cenu dosahovať nadpriemerný rast výnosov a ziskov, cenné papiere však napriek tomu ponúkajú istú prémiu. Úplné investičné ciele nájdete v Prospekte.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
AMUNDI FUNDS II Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund - EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0133643469

Posledná jednotková cena (k 17.6.2019)

10.8700 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,12 % 16,01 % 11,60 % 13,12 % 12,54 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF