Navigácia

BlackRock-BGF World Healthscience A2 USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BlackRock Global Funds BlackRock-BGF World Healthscience A2 USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0122379950

Posledná jednotková cena (k 21.8.2019)

46.6900 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,39 % 4,80 % 6,16 % 9,98 % 8,64 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF