Navigácia

BlackRock-BGF World Healthscience A2 USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BlackRock Global Funds BlackRock-BGF World Healthscience A2 USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0122379950

Posledná jednotková cena (k 19.2.2019)

44.4900 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
3,61 % 2,35 % 11,03 % 12,63 % 8,62 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF