Navigácia

BlackRock-BGF World Healthscience A2 USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BlackRock Global Funds BlackRock-BGF World Healthscience A2 USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0122379950

Posledná jednotková cena (k 15.12.2018)

43.8300 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
2,60 % 5,74 % 12,10 % 7,92 % 10,90 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU