Navigácia

NN (L) Utilities-X

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond investuje do spoločností verejných služieb po celom svete. Zahŕňajú spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach: verejné služby elektriny, plynu alebo vody, ostatné verejné služby a nezávislí výrobcovia a/alebo distribútori elektrickej energie. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Utilities NR. Snažíme sa zvýšiť hodnotu fondu výberom akcií na základe dôkladnej analýzy spoločnosti. Vedome vážime rastový potenciál zo súčasnej ceny akcií voči súvisiacim rizikám pred zahrnutím titulu do fondu. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Všetky výnosy sa reinvestujú.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Utilities-X Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0121207376

Posledná jednotková cena (k 21.9.2019)

876.3400 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
2,75 % 1,11 % 13,48 % 6,70 % 4,84 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF