Navigácia

NN (L) Global Sustainable Equity-X Cap EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Global Sustainable Equity-X Cap EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0121204431

Posledná jednotková cena (k 27.2.2020)

369.3100 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
-0,36 % 13,05 % 22,20 % 9,47 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF