Navigácia

NN (L) Smart Connectivity-X Cap USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Smart Connectivity-X Cap USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0121174428

Posledná jednotková cena (k 22.1.2020)

1876.9300 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
4,35 % 10,82 % 36,11 % 18,64 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF