PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Tento Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov, vydaných spoločnosťami, ktoré sú zaregistrované, majú hlavné sídlo, alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v rozvíjajúcich sa európskych krajinách, ako aj v krajinách v oblasti Stredozemného mora a okolia. Úplné investičné ciele nájdete v Prospekte.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Pioneer Funds PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY-EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0119336021

Posledná jednotková cena (k 20.4.2017)

16.98 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-0,41 % 9,41 % 13,81 % 4,45 % -0,61 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF