Navigácia

NN (L) Greater China Equity-P Cap USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Greater China Equity-P Cap USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0119216801

Posledná jednotková cena (k 16.11.2019)

1319.6600 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
3,28 % 7,91 % 18,58 % 11,32 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF