Navigácia

NN (L) Health Care-P Cap USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Health Care-P Cap USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0119209004

Posledná jednotková cena (k 27.5.2019)

2030.4100 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,88 % -1,78 % 5,00 % 7,48 % 7,09 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF