Navigácia

NN (L) Smart Connectivity-P

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Smart Connectivity-P Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0119200128

Posledná jednotková cena (k 22.1.2020)

2064.8400 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
4,40 % 11,09 % 36,76 % 19,23 % 15,41 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF