Navigácia

NN (L) Emerging Europe Equity-X

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond investuje do spoločností založených, kótovaných alebo s ktorými sa obchoduje v rýchlo sa rozvíjajúcej Európe. Investičné rozhodnutia o portfóliu sú založené na kombinácii výberu jednotlivých akcií (prístup zdola nahor) a analýze ekonomického potenciálu krajín, v ktorých môže fond investovať (prístup zhora nadol). V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Emerging Europe 10/40 NR. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Všetky výnosy sa reinvestujú.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Emerging Europe Equity-X Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0113311731

Posledná jednotková cena (k 17.1.2020)

76.1500 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
4,86 % 13,98 % 33,22 % 12,66 % 11,00 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF