Navigácia

NN (L) Latin America Equity-X

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond investuje do spoločností založených, kótovaných alebo s ktorými sa obchoduje v Latinskej Amerike (vrátane Karibiku) alebo do spoločností, ktoré majú výraznú expozíciu v tomto regióne z dôvodu ich činností. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI EM Latin America 10/40 NR. Portfólio je založené najmä na analýzach cieľových spoločností v kombinácii s našimi názormi na krajinu a sektor. Za najdôležitejší hnaciu silu cien akcií považujeme prísny výber jednotlivých titulov. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Všetky výnosy sa reinvestujú.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Latin America Equity-X Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0113302664

Posledná jednotková cena (k 26.2.2020)

1795.3300 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-6,17 % 8,59 % 1,21 % 2,88 % 1,23 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF