Navigácia

FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0109392836

Posledná jednotková cena (k 7.12.2019)

22.9600 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
2,50 % 6,00 % 27,56 % 22,66 % 16,42 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF