Navigácia

FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0109392836

Posledná jednotková cena (k 20.1.2020)

25.5000 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
6,12 % 11,35 % 34,99 % 25,34 % 19,59 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF