Navigácia

FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0109392836

Posledná jednotková cena (k 20.4.2019)

22.2000 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
3,54 % 20,26 % 18,97 % 25,73 % 18,52 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF