Navigácia

NN (L) Emerging Europe Equity-P Cap EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Emerging Europe Equity-P Cap EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0109225770

Posledná jednotková cena (k 17.1.2020)

83.4200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
4,90 % 14,27 % 33,90 % 13,22 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF