Navigácia

FF - Global Technology Fund A-EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Global Technology Fund A-EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0099574567

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

26.9400 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok
-1,32 % 4,02 % 26,48 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF