Navigácia

FF - Global Technology Fund A-EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Global Technology Fund A-EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0099574567

Posledná jednotková cena (k 21.8.2019)

25.4800 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok
-1,81 % 7,47 % 12,10 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF