Navigácia

NN (L) International Czech Bond-X Dis CZK

Informácie o fonde

Popis fondu
Český dlhopisový fond sa radí medzi najkonzervatívnejší dlhopisové fondy ponúkané na slovenskom trhu. Základ portfólia fondu tvorí vysoko kvalitné české štátne dlhopisy, ktoré dopĺňajú českej a zahraničnej firemné dlhopisy veľkých a zavedených spoločností. Firemné dlhopisy, ktoré sú obsiahnuté v portfóliu fondu, sú len dlhopisy investičného stupňa. V prípade, že sa jedná o nekorunové emisie, sú plne zabezpečené proti menovému riziku. Fond sa môže chváliť dlhou históriou už od roku 1997. Priemerná splatnosť dlhopisov sa pohybuje od 3 do 7 rokov.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) INT SICAV NN (L) International Czech Bond-X Dis CZK Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0094967691

Posledná jednotková cena (k 28.3.2020)

53844.3400 CZK

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
-2,06 % -1,65 % 3,19 % -1,11 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF