Navigácia

FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do kótovaných majetkových cenných papierov od emitentov, ktoré vykonávajú svoje hlavné aktivity v krajinách východnej Európy a nových nezávislých štátov, t.j. krajinách v Európe a Ázii, ktoré boli súčasťou alebo pod vplyvom bývalého Sovietskeho zväzu.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0078277505

Posledná jednotková cena (k 19.9.2019)

24.9000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
6,78 % 8,59 % 20,64 % 7,43 % 3,78 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF