Navigácia

FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do kótovaných majetkových cenných papierov od emitentov, ktoré vykonávajú svoje hlavné aktivity v krajinách východnej Európy a nových nezávislých štátov, t.j. krajinách v Európe a Ázii, ktoré boli súčasťou alebo pod vplyvom bývalého Sovietskeho zväzu.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0078277505

Posledná jednotková cena (k 22.1.2020)

29.1300 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
7,14 % 17,18 % 34,43 % 10,67 % 9,57 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF