FTIF-Templeton Thailand Fund-A(acc)USD

Informácie o fonde

Popis fondu
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov od emitentov registrovaných alebo vykonávajúcich svoju hlavnú podnikateľskú činnosť v Thajsku.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Templeton Thailand Fund-A(acc)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0078275988

Posledná jednotková cena (k 25.7.2017)

25.3500 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,96 % 11,82 % 16,50 % 6,20 % 8,48 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Informácie o smernici MIFID