Navigácia

BlackRock-BGF Latin American A2 USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BlackRock Global Funds BlackRock-BGF Latin American A2 USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0072463663

Posledná jednotková cena (k 17.6.2019)

72.4900 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
10,57 % 11,75 % 21,89 % 12,85 % -1,07 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF