Navigácia

BlackRock-BGF World Gold A2RF USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BlackRock Global Funds BlackRock-BGF World Gold A2RF USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0055631609

Posledná jednotková cena (k 13.12.2019)

31.7100 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
3,02 % 13,33 % 31,25 % 4,69 % 4,87 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF