Navigácia

BlackRock-BGF World Gold A2RF USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BlackRock Global Funds BlackRock-BGF World Gold A2RF USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0055631609

Posledná jednotková cena (k 6.4.2020)

29.0700 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-15,07 % -8,79 % 8,61 % -3,32 % 3,23 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF