Navigácia

NN (L) Latin America Equity-P

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Latin America Equity-P Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0051128774

Posledná jednotková cena (k 19.9.2019)

1911.8200 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
4,46 % -1,53 % 19,04 % 6,26 % -3,40 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF