Navigácia

FTIF-Templeton Latin America Fund-A(Ydis)USD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Templeton Latin America Fund-A(Ydis)USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0029865408

Posledná jednotková cena (k 17.6.2019)

55.8700 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
7,94 % 13,21 % 15,01 % 8,77 % -3,18 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF