Navigácia

BNP Paribas Funds US Short Duration Bond-Classic Cap

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds US Short Duration Bond-Classic Cap Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0012182399

Posledná jednotková cena (k 28.3.2020)

476.7200 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-0,79 % 1,35 % 3,45 % 1,93 % 1,35 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF