Navigácia

BlackRock-BGF Emerging Europe A2 EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BlackRock Global Funds BlackRock-BGF Emerging Europe A2 EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0011850392

Posledná jednotková cena (k 20.1.2020)

126.5200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
4,19 % 8,75 % 29,51 % 10,14 % 9,90 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF