Navigácia

Generali Fond živé planety o.p.f.

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Generali Investments CEE, inv. společnost, a.s. Generali Fond živé planety o.p.f. Zmiešané

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

CZ0008472693

Posledná jednotková cena (k 14.12.2019)

0.8890 CZK

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,67 % 4,80 % 21,65 % 9,28 % 6,34 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF