Navigácia

Generali Fond zlatý o.p.f.

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Generali Investments CEE, inv. společnost, a.s. Generali Fond zlatý o.p.f. Komoditné

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

CZ0008472370

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

0.5898 CZK

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-3,44 % 15,76 % 17,75 % -2,97 % -2,17 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF