Navigácia

Generali Fond zlatý o.p.f.

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Generali Investments CEE, inv. společnost, a.s. Generali Fond zlatý o.p.f. Komoditné

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

CZ0008472370

Posledná jednotková cena (k 28.3.2020)

0.5725 CZK

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-4,46 % -4,31 % 10,02 % -2,40 % -1,24 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF