Navigácia

Dlhopisy TMR II 6,00% / 2021

Podriadený dlhopis TMR II vydávaný podľa slovenského zákona, je splatný v roku 2021 a nesie ročne vyplácaný úrok vo výške 6,00 % p. a. Celková hodnota emisie je 110 000 000 EUR. Pohľadávky z dlhopisov sú spojené so záväzkom podriadenosti, a tak nemôžu byť v konkurze uspokojené pred uspokojením pohľadávok ostatných nepodriadených veriteľov a nemôžu byť predčasne splatené ani v prípade porušenia povinnosti Emitenta.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Akciová spoločnosť Tatry mountain resorts (Emitent, TMR) patrí medzi najväčších poskytovateľov celoročných turistických služieb v strednej a vo východnej Európe.

Obchodné činnosti Emitenta tvoria 3 kľúčové segmenty: Hory a Aquapark, Hotelierstvo a Realitné projekty. Emitent prevádzkuje horské strediská Nízke Tatry – Jasná, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. Aquapark Tatralandia je najväčším celoročným vodným zábavným parkom v strednej Európe. V Česku TMR prevádzkuje lyžiarske stredisko Špindlerův Mlýn, ktoré má v prenájme na 20 rokov. Hotelierstvo disponuje kapacitou viac ako 2-tisic lôžok v zariadeniach, ako sú napríklad Tri studničky, hotel Srdiečko, Grandhotel Praha Tatranská Lomnica alebo Grandhotel Starý Smokovec.

Základné údaje

Názov TMR II 6,00% / 2021
Mena emisie EUR
Dátum emisie 5. 2. 2014
Upisovacia lehota Do 5. 8. 2014
Celkový objem emisie 110 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 % + AÚV
Úročenie 6,00 % p.a.
Výplata kupónu ročne, vždy 5. februára
Splatnosť dlhopisov 5. 2. 2021
ISIN SK4120009614
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont Do 3 rokov
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 6

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – prospekt PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – infolist PDF