Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24

SAZKA Group a.s. vydáva korunové dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,20 % p. a. Výplata úroku prebieha polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 10 000 CZK, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 6 mld. CZK s možnosťou navýšenia na 6 mld. CZK. Dlhopisy sú splatné v roku 2024, emitent má možnosť dlhopisy aj čiastočne splatiť, najskôr však po uplynutí 2 rokov od dátumu emisie.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je spoločnosť SAZKA Group, a.s., založená s cieľom držania, financovania a správy podielov v lotériových a herných spoločnostiach Skupiny. Emitenta vlastní spoločnosť KKCG AG, nepriamo ovládaná pánom Karlom Komárkom.

Skupina SAZKA Group je jednou z najväčších európskych lotériových a herných skupín. Je jediným akcionárom českej lotériovej spoločnosti SAZKA a.s., má významné podiely v gréckej dominantnej lotériovej spoločnosti OPAP s pôsobnosťou aj na Cypre a tiež viac ako 38 % podiel v spoločnosti CASAG, ovládajúcej spoločnosť Österreichische Lotterien. Na talianskom trhu je Skupina zastúpená 32,5 % podielom na LOTTOITALIA.

 

Základné údaje

Názov emisie SAZKA GR. 5,20/24
Mena emisie CZK
Dátum emisie 23. 9. 2019
Upisovacia lehota 15. 8. 2020
Celkový objem emise 6 000 000 000 CZK
Menovitá hodnota dlhopisu 10 000 CZK
Emisný kurz 100 %
Úročenie 5,20 % p. a.
Výplata kupónu polročne, vždy 23. 3. a 23. 9.
Dátum splatnosti 23. 9. 2024
ISIN CZ0003522930
Kotácia BCPP
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24 - prospekt PDF
Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24 - infolist PDF