Navigácia

Certifikát Rustonka 0,00/21

Rustonka 0,00/21 je päťročný certifikát s nominálnou hodnotou 30 000 CZK. Certifikát je vydávaný ako bezkuponový, výnos do splatnosti pri dátume emisie činí 5,25 % p.a.

Informácie o certifikáte

Charakteristika

Emitent GRAMEXO PLC. je holdingovou spoločnosťou, ktorej hlavným aktívom je 100 % podiel v spoločnosti Rustonka. Medzi hlavné činnosti Emitenta patrí držanie a správa investícií a poskytovanie financovania.

Spoločnosť Rustonka Development s.r.o. (Rustonka) je účelovo založená spoločnosť, ktorá sa zaoberá realizáciou projektov na nadobudnutých pozemkoch na území širšieho centra hlavného mesta Prahy.

Aktivita trhu prenájmu kancelárskych priestorov dosahovala v roku 2015 historické rekordy a silný dopyt trvá aj v roku 2016.

Projekty Rustonka I a Rustonka II predstavujú komplexy administratívnych budov o celkovej výmere 49 tisíc m2 v atraktívnej lokalite Praha - Karlín.

Rustonka I tvorí administratívne budovy so spoločným vjazdovým objektom a kancelárskymi plochami. Rustonka II predstavuje samostatnú administratívnu budovu s ôsmimi nadzemnými podlažiami a parkovacími plochami. Oba projekty majú vynikajúcu dopravnú dostupnosť.

Základné údaje

Názov emisie RUSTONKA 0,00/21
Mena emisie CZK
Dátum emisie 13.9.2016
Upisovacia lehota Do 31.8.2016
Celkový objem emisie 1 395 000 000 CZK
Menovitá hodnota certifikátu 30 000 CZK
Emisný kurz 23 228 CZK (77,426 %)
Dátum splatnosti 13.9.2021
ISIN CZ0003514861
Kotácia BCPB

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Rustonka 0,00/21 - prospekt PDF
Rustonka 0,00/21 - infolist PDF
Oznámenie o predčasnom splatení investičných certifikátov RUSTONKA PDF