Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTSEC 4,60/2024

J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC vydáva štvorročné dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,60 % p. a. Výplata úroku prebieha polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 100 000 000 EUR. Emitent má právo Dlhopisy predčasne splatiť po uplynutí 1 roka od dátumu emisie.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC (Emitent) je cyperská spoločnosť, ktorej majoritným akcionárom je J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG) vlastniaca 99,813 % akcií Emitenta. JTPEG sa zameriava na investovanie do spoločností a projektov v oblasti energetiky a priemyslu, realít, médií a športu, cestovného ruchu, informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva či vedy a výskumu.

Základné údaje

Názov emisie JTSEC 4,60/2024
Mena emisie EUR
Dátum emisie 6. 3. 2020
Upisovacia lehota do 19. 2. 2021
Celkový objem emisie 100 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 4,60 % p. a.
Výplata kupónu polročne (vždy k 6. 3. a k 6. 9.)
Dátum splatnosti 6. 3. 2024
ISIN SK4000016846
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - infolist PDF