Navigácia

JTEF IX 5,20/2026

J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,20% p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 50 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s.,spoločnosť, ktorej 100% akcionárom je  cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč, ktorý je, okrem iného taktiež vrcholným predstaviteľom spoločnosti J&T Finance Group SE. Hlavnou podnikateľskou činnosťou akcionára emitenta je financovanie investícií do energetických aktív.

Základné údaje

Názov emisie JTEF IX 5,20/2026
Mena emisie EUR
Dátum emisie 30. 9. 2019
Upisovacia lehota od 11. 9. 2019 do 4. 9. 2020
Celkový objem emisie 50 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 100,000 %
Úročenie 5,20 % p. a.
Výplata kupónu Polročne (vždy 30. 9. a 30. 3.)
Dátum splatnosti 30. 9. 2026
ISIN SK4000015905
Kotácia BCPB

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - infolist PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - prospekt PDF