Dlhopisy JOJ MEDIA HOUSE 2026 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JOJ MEDIA HOUSE 2026

JOJ Media House, a.s., emituje päťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 35 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť z vlastného rozhodnutia najskôr po 7. 12. 2022.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

JOJ Media House, a.s. (Emitent) je najväčšou mediálnou spoločnosťou holdingového charakteru na Slovensku. Emitent vlastní, spravuje a financuje účasti vo spoločnostiach v rámci skupiny JOJ Media House.

Medzi významné spoločnosti v skupine JOJ Media House patria spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., ktorá prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastrešuje podnikateľské aktivity v segmente televízneho vysielania na Slovensku a v Čechách. Dále společnost Akzent BigBoard, a.s. (trh vonkajšej reklamy na Slovensku), BigBoard Praha, a.s.  (trh vonkajšej reklamy v Čechách) a EPAMEDIA EUROPAISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GmbH (trh vonkajšej reklamy v Rakúsku).

Základné údaje

Názov emisie Dlhopis JOJ Media House 2026
Mena emisie EUR
Dátum emisie 7. 12. 2021
Upisovacia lehota Od 12. 11. 2021 do 5. 11. 2022
Celkový objem emisie 35 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 77,430 %
Výnos do splatnosti pri emisii  5,25 %
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 7. 12. 2026
ISIN SK4000019972
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JOJ MEDIA HOUSE 2026 - infolist PDF
Dlhopisy JOJ Media House 2026 - prospekt PDF
Dlhopisy JOJ MEDIA HOUSE 2026 - prezentácia emitenta PDF