Navigácia

Dlhopisy J&T Finance Group VII 3,00/19

3-ročná emisia dlhopisov JTFG v celkovej hodnote 3 mld. CZK ponúka úrok 3,0 %. Nominálna hodnota dlhopisu predstavuje 3 000 000 CZK, výplata kupónu prebieha polročne v máji a novembri.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

J&T Global Finance VII s.r.o. (Emitent) je súčasťou bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), ktorého hlavné aktivity zastrešujú J&T BANKA, Poštová banka a ich dcérske spoločnosti. Skupina sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov  a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Emitent je plne ovládaný skupinou J&T Finance Group SE, ktorá má nasledujúcu vlastnícku štruktúru: 45,6 %  vlastnené Jozefom Tkáčom, 45,6 % Ivanom Jakabovičom a 8,8 % skupinou CEFC China Energy. Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským prehlásením ručiteľa – spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE.

Základné údaje

Názov JTFG VII 3,00/19
Mena emisie CZK
Dátum emisie: 25.11.2016
Upisovacia lehota Do 12 mesiacov od dátumu emisie
Celkový objem emisie 3 000 000 000 CZK
Menovitá hodnota dlhopisu 3 000 000 CZK
Emisný kurz 100 %
Úročenie 3,00 % p. a.
Výplata kupónu Polročne, vždy 25.11. a 25.5.
Dátum splatnosti 25.11.2019
Call opcia nie
ISIN CZ0003515199
Kotácia BCPP

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

JTFG VII 3,00/19 - infolist PDF
JTFG VII 3,00/19 - prospekt PDF