Navigácia

Dlhopisy J&T Finance Group VI 3,80/19

3,5 ročná emisia dlhopisov JTFG v celkovej hodnote 100 000 000 EUR ponúka úrok 3,8 %. Nominálna hodnota dlhopisu je 1 000 EUR, pričom výplata kupónu prebieha polročne.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

J&T Global Finance VI., s. r. o. (Emitent) je založená podľa slovenského práva a patrí do skupiny J&T Finance Group SE. Prevažujúcim predmetom činnosti Emitenta je poskytovanie pôžičiek spoločnostiam v Skupine J&T alebo tretím osobám.

Skupina J&T Finance Group SE má povahu bankového holdingu a zameriava sa na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, so správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, s investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Česka, Slovenska, Ruskej federácie a od roku 2014 tiež v Chorvátsku.

Významné postavenie v skupine zaujímajú J&T Banka, a. s., a Poštová banka, a. s. J&T Banka, a. s., je popredná privátna banka, na Slovensku a v Česku a jej zisk v roku 2014 predstavoval 1,342 miliardy českých korún. Poštová banka, a. s., má najväčšiu predajnú sieť na Slovensku a patrí k najsilnejším retailovým bankám. Zisk Poštovej banky, a. s., koncom roka 2014 dosiahol 41,8 mil. eur.

Emitent je plne ovládaný skupinou J&T Finance Group SE, ktorá má nasledujúcu vlastnícku štruktúru: 45,6 % je vlastnených Jozefom Tkáčom, 45,6 % Ivanom Jakabovičom a 8,8 % skupinou CEFC.

Základné údaje

Názov JTFG VI 3,80/19
Mena emisie EUR
Dátum emisie: 29. 04. 2016
Upisovacia lehota Do 12 mesiacov od dátumu emisie
Celkový objem emisie 100 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 3,80 % p. a.
Výplata kupónu Polročne, vždy 29. 4. a 29. 10.
Dátum splatnosti 29. 10. 2019
ISIN SK4120011628
Kotácia BCPB

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTFG VI 3,80/2019 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,8%/2019 - infolist PDF