Dlhopisy EUROVEA 5,50/2027 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy EUROVEA 5,50/2027

Spoločnosť EUROVEA, a.s., vydáva podriadený dlhopis splatný v roku 2027 s ročnou výplatou kupónu 5,50 %. Celkový objem emisie činí 100 mil EUR, menovitá hodnota dlhopisu potom činí 1 000 EUR.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Spoločnosť EUROVEA, a.s., emitent, pôsobí na bratislavskom trhu nehnuteľností, kde vlastní a spravuje obchodno-kancelársky komplex Eurovea zahŕňajúci 57 580 m² obchodných plôch a 24 756 m² kancelárskych plôch. Emitent sa nezaoberá developerskou činnosťou. Hlavnou činnosťou Emitenta je prenájom vlastných obchodných a kancelárskych priestorov.

Základné údaje

Názov emisie Dlhopis EUROVEA 5,50/2027
Mena emisie EUR
Dátum emisie 1. 7. 2022
Upisovacia lehota 12 mesiacov od schválenia Prospektu
Celkový objem emisie 100 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úrok 5,50 % p. a.
Výplata úroku ročne
Dátum splatnosti 1. 7. 2027
ISIN SK4000020988
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 6

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy EUROVEA 5,50/2027 - prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA 5,50/2027 - infolist PDF