Dlhopisy EUROVEA 4,50/2022 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy EUROVEA 4,50/2022

Spoločnosť EUROVEA, a.s. vydáva podriadený dlhopis splatný v roku 2022 s ročnou výplatou kupónu 4,50 %. Celkový objem emisie činí 100 mil EUR, menovitá hodnota dlhopisu potom činí 1 000 EUR.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Spoločnosť Eurovea pôsobí na bratislavskom trhu nehnuteľností. Vlastní a spravuje obchodný a kancelársky komplex Eurovea, ktorý zahŕňa 58 000 m2 obchodných plôch, 24 500 m2  kancelárskych plôch a 5-hviezdičkový hotel Sheraton. Emitent nepôsobí na poli developmentu.

Emitent vlastní obchodné centrum s priestormi, ktoré dlhodobo prenajíma renomovaným spoločnostiam a značkám zo sektoru maloobchodu či finančných služieb. V marci roku 2016 predstavovala obsadenosť obchodných priestorov 96 %, s dlhodobými zmluvami a priemernou exspiráciou 4,3 roku. V komplexe sa tiež nachádzajú lukratívne kancelárske priestory s najvyšším štandardom. Tu registrovala EUROVEA obsadenosť 75 % pri priemernej exspirácii nájomných zmlúv 4,7 roku.Záložka

Emitent má vo svojom vlastníctve budovu 5-hviezdičkového hotelu Sheraton s 209 izbami. V roku 2015 predstavovala priemerná obsadenosť 57,5 %. Emitent hotel zároveň prevádzkuje.

Základné údaje

Názov emisie EUROVEA 4,50/2022
Mena emisie EUR
Dátum emisie 7.9.2016
Upisovacia lehota Do 25.8.2017
Celkový objem emisie 100 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100%
Úročenie 4,50 % p.a.
Výplata kupónu ročne, vždy 7. 9.
Dátum splatnosti 7.9.2022
ISIN SK4120011883
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy EUROVEA 4,50/2022 - prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA 4,50/2022 - infolist PDF