Navigácia

Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021

Spoločnosť ESIN Finance s.r.o. vydáva päťročný dlhopis s ročným kupónom vo výške 5 %. Dlhopis o nominálnej hodnote 1 000 EUR je splatný v r. 2021. Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským prehlásením materskej spoločnosti ESIN Solar B.V. Emisia je vydaná podľa slovenského práva a na území Slovenskej republiky formou verejnej ponuky.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Spoločnosť ESIN Finance s.r.o. vydáva päťročný dlhopis s ročným kupónom vo výške 5 %. Dlhopis o nominálnej hodnote 1 000 EUR je splatný v r. 2021. Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským prehlásením materskej spoločnosti ESIN Solar B.V. Emisia je vydaná podľa slovenského práva a na území Slovenskej republiky formou verejnej ponuky.

Základné údaje

Názov emisie ESIN Finance 5,00% / 2021
Mena emisie EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Úročenie 5 % p. a.
Dátum emisie 24. 6. 2016
Výplata kupónu ročne, 24. 6.
Dátum splatnosti 24. 6. 2021
ISIN SK4120011776
Kotácia BCPP

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021 - prospekt PDF
Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021 - infolist PDF
Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021 - oznámenie o predčasnom splatení dlhopisov PDF