Dlhopisy EPH 4,50/25 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy EPH 4,50/25

Päťročné dlhopisy nesú pevný úrokový výnos vo výške 4,50 % p. a. s polročnou výplatou úroku. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 10 000 CZK, celkový objem emisie je 5 mld. CZK s možnosťou navýšenia až na 7,5 mld. CZK.
Emitent má právo dlhopisy predčasne splatiť od 2. výročia po dátume emisie.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je spoločnosť EPH Financing CZ, a.s., založená v roku 2015 za účelom emisie dlhopisov. Emitent je 100 % dcérou spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (Ručiteľ) a spolu s ním a ďalšími dcérskymi spoločnosťami tvoria Skupinu EPH.
Skupina EPH je popredná stredoeurópska energetická skupina, pôsobiaca prevažne v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku a svoje zariadenia prevádzkuje tiež v Poľsku, Maďarsku, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii a Írsku. Jedná sa o vertikálne integrovanú utilitu zahŕňajúcu kompletný reťazec činností v odvetví energetiky.

Základné údaje

Názov emisie EPH 4,50/25
Mena emisie CZK
Dátum emisie 17. 3. 2020
Upisovacia lehota 12 mesiacov od dátumu emisie
Celkový objem emisie

5 000 000 000 CZK s možnosťou navýšenia až na 7 500 000 000 CZK

Menovitá hodnota dlhopisu 10 000 CZK
Emisný kurz 100 %
Úročenie 4,50 % p. a.
Výplata kupónu polročne, vždy 17. 9. a 17. 3.
Dátum splatnosti 17. 3. 2025
ISIN CZ0003524464
Kotácia BCPP
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy EPH 4,50/25 - prospekt PDF
Dlhopisy EPH 4,50/25 - infolist PDF