Navigácia

Dlhopisy EPH 3,50/20

EPH Financing CZ vydáva emisiu o celkovej hodnote 2 mld. CZK splatnú v roku 2020. Dlhopisy s nominálnou hodnotou 1 000 CZK ponúkajú polročne vyplácaný úrok vo výške 3,50 %. Dlhopisy sú zaistené finančnou zárukou materskej spoločnosti, ktorou je Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH).

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) je popredná stredoeurópska energetická skupina, pôsobiaca prevažne v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, v Poľsku a od roku 2015 tiež na anglickom a talianskom trhu. Jedná sa o vertikálne integrovanú utilitu zahrňujúcu kompletný reťazec činností v odvetví energetiky. EPH je lídrom plynárenského sektoru na Slovensku. Súčasne je tu najväčším výrobcom elektriny, druhým najväčším v ČR a piatym najväčším talianskym výrobcom elektriny.

Základné údaje

Názov EPH 3,50/20
Mena emisie CZK
Dátum emisie 9.12.2016
Upisovacia lehota do 30.11.2017
Celkový objem emisie 2 000 000 000 CZK
Menovitá hodnota dlhopisu 1000 CZK
Emisný kurz 100 %
Úročenie 3,50 % p.a.
Výplata kupónu polročne, vždy 9.6. a 9.12.
Dátum splatnosti 9.6.2020
ISIN CZ0003515413
Kotácia BCPP

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy EPH 3,50/20 – prospekt PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 – infolist PDF
Oznámenie držiteľom dlhopisov EPH PDF