Navigácia

Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR

EPH Financing SK, a.s vydáva emisiu o celkovej hodnote 75 mil. EUR splatnú v roku 2020. Dlhopisy s nominálnou hodnotou 1 000 EUR ponúkajú polročne vyplácaný úrok vo výške 3,50 %. Dlhopisy sú zaistené finančnou zárukou materskej spoločnosti, ktorou je Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH).

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) je popredná stredoeurópska energetická skupina, pôsobiaca prevažne v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, v Poľsku a od roku 2015 tiež na anglickom a talianskom trhu. Jedná sa o vertikálne integrovanú utilitu zahrňujúcu kompletný reťazec činností v odvetví energetiky. EPH je lídrom plynárenského sektoru na Slovensku. Súčasne je tu najväčším výrobcom elektriny, druhým najväčším v ČR a piatym najväčším talianskym výrobcom elektriny.

 

Základné údaje

Názov EPH 3,50/20 EUR
Mena emisie EUR
Dátum emisie 28.2.2017
Upisovacia lehota 12 mesiacov od dátumu emisie
Celkový objem emisie 75 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 3,50 % p.a.
Výplata kupónu polročne, vždy 28.2. a 28.8.
Dátum splatnosti 28.8.2020
ISIN SK4120012600
Kotácia BCPB

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – prospekt PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – infolist PDF
Oznámenie držiteľom dlhopisov EPH PDF