Navigácia

Dlhopisy EMG 5,25/2022

Dlhopisy spoločnosti EMMA GAMMA FINANCE, a.s., splatné v roku 2022, poskytujúce ročný výnos 5,25 %, vyplácaný štvrťročne. Dlhopisy sú zabezpečené 25 % podielom na akciách spoločnosti SAZKA Group, a.s., ktoré vlastní spoločnosť EMMA GAMMA LIMITED (Ručiteľ).

Informácie o dlhopise

Charakteristika

EMMA GAMMA FINANCE, a.s.  je spoločnosť, ktorá poskytuje financovanie členom holdingu EMMA (bližšie pozri Prospekt emitenta). Materská spoločnosť emitenta, spoločnosť EMMA GAMMA LIMITED (Ručiteľ) je významným hráčom pôsobiacim na európskom lotériovom trhu. Prostredníctvom podielu v skupine SAZKA Group prevádzkuje lotériovú spoločnosť v Českej republike (SAZKA), v Grécku (OPAP), v Taliansku (LOTTO ITALIA) a v Rakúsku (CASINOS AUSTRIA).

Základné údaje

Názov emisie EMG 5,25/2022
Mena emisie EUR
Dátum emisie 21. 7. 2017
Upisovacia lehota Do 4. 7. 2018
Celkový objem emisie 120 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 5,25 %
Výplata kupónu Štvrťročne (21. 1., 21. 4., 21. 7., 21. 10.)
Dátum splatnosti Emitent sa rozhodol túto emisiu splatiť predčasne ku dňu 23. 4. 2019
ISIN SK4120013012
Kotácia BCPB

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy EMG 5,25/2022 – prospekt PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 – infolist PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 – súhrn PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 – prospekt ENG PDF
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF